EERSTE GESPREK

Elke therapie start met een kennismakingsgesprek waarin we zicht krijgen op je hulpvraag en de onderliggende oorzaken van je klachten. We maken een plan waarin we de doelen van de therapie verhelderen. 


Na een intakegesprek wordt samen beslist of het juist aanvoelt, want dat is het allerbelangrijkste. 

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD

Afhankelijk van je klachten en voorkeur kiezen we voor bepaalde therapeutische technieken.


Oplossingsgerichte therapie

We kijken naar wat je wilt bereiken en gaan op zoek naar oplossingen voor je klachten. Hierbij benutten we vooral je sterke vaardigheden. 


Systeemtherapie

Individuele problemen staan in wisselwerking met anderen. Onderlinde interacties zijn niet louter een oorzaak-gevolg op elkaar, maar staan circulair met elkaar in verbinding.

De systeemtherapie gaat uit van het feit dat het functioneren van een mens steeds bepaald wordt door de interactie met zijn omgeving.


Cognitieve gedragstherapie

Veel gedragingen of emotionele reacties op situaties hebben we, veelal onbewust, aangeleerd. Eens we weten waarom we iets hebben aangeleerd, kunnen we nagaan hoe we anders met een moeilijke situatie of gevoel kunnen omgaan, zodat jij waardevoller of vrijer in je leven staat.

EVALUATIE EN AFRONDING

Gedurende de therapie evalueren we permanent de voortgang van de doelen, waarin ben je gegroeid en waar loop je op nog vast.

We hebben aandacht voor een terugval van de klachten. We ronden af zodra je het gevoel hebt opnieuw alleen verder te kunnen, want daar gaat het om.